Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ALMA SERWIS

PHU Alma Leszek Cykowiak

1. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie Regulaminu ALMA SERWIS,
a wykorzystywane w niej pojęcia mają znaczenie nadane im w treści Regulaminu.

2. Leszek Cykowiak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Leszek Cykowiak PHU Alma Leszek Cykowiak, NIP: 7772199666, REGON: 639685701 (zwany dalej: Usługodawcą) przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Zamawiających, w tym w pełni respektując przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U.2014.1182, ze zm.).

3. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych Zamawiających uzyskanych w toku rejestracji na Stronie Internetowej Usługodawcy oraz w trakcie korzystania
z indywidualnych kont dostępnychdla Zamawiających na tejże Stronie, jakrównież w toku dalszego świadczenia usług unormowanych Regulaminem.Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmowało zakres danych objętych formularzem rejestracyjnym, wskazanych w § 2 ust. 1 Regulaminu.

4. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Zamawiających przed ich nieuprawnionym pozyskiwaniem i modyfikowaniem oraz zapewnienia poufności treści przekazu składającego się na świadczone usługi, w szczególności poprzez wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych, zwłaszcza przez zastosowanie odpowiednich technik kryptograficznych.

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych Zamawiających przez Usługodawcę jest ich zgoda wyrażona w sposób określony w § 2 ust. 1 pkt f Regulaminu w toku rejestracji na Stronie Internetowej Usługodawcy.Wyrażenie zgody, jak i podanie danych osobowych
o których mowa w § 2 ust. 1 pkt d Regulaminu jest dobrowolne, jednakże stanowi konieczny warunek rejestracji, o której mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu i korzystania z Usługi.

6. Dane osobowe podane przez Zamawiających będą przetwarzana wyłącznie w celu organizacji
i realizacji Usługi na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności
w celu umożliwienia rejestracji, kontaktowania się z Zamawiającym, rozliczania wykonanych Zleceń oraz realizacji Usługi i Zleceń.

7. Administratorem danych osobowych Zamawiających jest wyłącznie Usługodawca i zobowiązuje się on do nieprzekazywania tych danych podmiotom trzecim bez zgody Zamawiających. Udostępnianie danych osobowych Zamawiających może następować tylko i wyłącznie na zasadach określonych w przepisach prawa.

8. Zamawiający mają w każdym czasie możliwość dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, uzupełniania lub zmiany, bezpośrednio poprzez zalogowanie się do utworzonego konta na Stronie Internetowej Usługodawcy, jak i kontaktując się w dowolnie wybrany sposób
z Usługodawcą przy wykorzystaniu danych Usługodawcy określonych w § 1 ust. 2 Regulaminu.

9. Zamawiający mają możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowaniaswoich danychosobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane
z naruszeniemprzepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

10. Zamawiający mają prawo wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U.2014.1182),pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania ich danychze względu na ich szczególną sytuację.

11. Zamawiający mają prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ichdanychw przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U.2014.1182), gdy administrator danychzamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich danychosobowychinnemu administratorowi danych.

12. Zamawiający mogą w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, jednakże będzie się to wiązało z usunięciem konta założonego na Stronie internetowej Usługodawcy i będzie jednoznaczne z rezygnacją z dalszego korzystania z oferowanych usług.

13. Usługodawca oświadcza, że do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, niezbędne jest spełnienie przez sprzęt oraz oprogramowanie Zamawiającego warunków określonych w § 9 ust. 5 Regulaminu.

14. W trosce o bezpieczeństwo i poszanowanie prywatności Zamawiających Usługodawca oświadcza, że Zamawiającym zakazane jest dostarczanie w ramach Usługi treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nieprawdziwych, wulgarnych, sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszających zasady współżycia społecznego, wprowadzających w błąd lub mogących narazić Usługodawcę lub osoby trzecie na powstanie szkody.

15. Usługodawca wprowadza następującą politykę cookies:

(a) Strona Internetowa Usługodawcy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).

(b) „Ciasteczka” to niewielkie, zaszyfrowane dane, złożone z szeregu liter i cyfr, które są rozsyłane przez naszą witrynę, i które są zapisywane na urządzeniach końcowych Użytkowników, z których przeglądana jest nasza strona (np. laptop, tablet, smartfon, etc.).

(c) Zamawiający wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies: stałe i sesyjne.

(d) Informacje znajdujące się w plikach cookies są niezbędne w celu prawidłowego funkcjonowania naszej witryny internetowej, m.in. zapamiętują preferencje Zamawiającego przez co możliwe jest wyświetlanie, dostosowanych do oczekiwań, reklam podczas przeglądania stron internetowych.

(e) Zazwyczaj ustawienia przeglądarek internetowych (z ustawieniami domyślnymi lub nigdy nie modyfikowanymi) dopuszczają przechowywanie „ciasteczek” na twardym dysku urządzenia końcowego. Zamawiający może, w każdym czasie, dokonać zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej urządzenia końcowego. Możliwe jest usunięcie już zapisanych plików cookies, a także zablokowanie automatycznego zapisywania tych plików w przyszłości. Szczegółowe informacje w jaki sposób można zarządzać „ciasteczkami” na swoim urządzeniu znajdują się w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poprzez korzystanie ze Strony Internetowej Usługodawcy oraz niedokonywanie zmian w ustawieniach przeglądarki Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie plików cookies.

16. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzania zmian do Polityki Prywatności. Zmiany takie staja się wiążące dla Zamawiającego z chwilą ich umieszczenia na Stronie Internetowej Usługodawcy.

17. Wszelkie uwagi lub sugestie są mile widziane w celu podnoszenia jakości świadczonej Usługi. Zapraszamy do kierowania ich do Usługodawcy w dowolny sposób, przy wykorzystaniu danych kontaktowych Usługodawcy wskazanych w § 1 ust. 2 Regulaminu.

18. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 01października 2015 roku.

;W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem